مشاوره فنگ شویی

فنگ شويي هنر متعادل کردن انرژي هاي محل زندگي يا کارتون است براي اينکه از اين هنر بتوانيد به درستي استفاده کنيد نياز داريد که يک کارشناس مجرب در اين زمينه به شما کمک کند تيم فنگ شويي آرک لوتوس مي تواند به صورت تخصصي به شما عزيزان مشاوره دهد.
روش کار ما به اين صورت مي باشد که کارشناس فنگ شويي به محل کار يا زندگي شما براي بازديد حضور پيدا مي کند , مرحله اول برداشت پلان يا نقشه آن محل است که بايد به صورت دقيق انجام شود و بعد از آن کارشناس با قطب نما جهت هاي دقيق فنگ شويي را بدست مي آورد سپس بعد از آماده شدن نقشه و مشخص شدن هر جهت مشاوره فنگ شويي انجام مي شود که رفع انباشتگي ,چيدمان صحيح , استفاده از المان هاي مربوط به هر حوضه و….. بر اساس فنگشويي کلي يا عدد کواي افراد آن خانه يا محل محاسبه مي شود .