طراحي و چيدمان مبلمان بر اساس علم فنگ شویی

در طراحي اين واحد به خصوصيات فردی ، عدد کوا و عنصر فردی ساکنين پرداخته شده است .

واحد 120 متری
موقعيت: تهران – جردن
کارفرما: سرکار خانم ميرزايی

طراحی و بازسازی واحد مسکونی

طراحي و بازسازي واحد مسکوني

متراژ: 63 مترمربع
موقعيت: تهران نارمک